Beste bezoeker

Welkom op de website van Oud Wons. Centraal op deze site staat de geschiedenis van het
dorp Wons in Friesland en haar inwoners in de periode 1681 - 1945. Zo vind u hier voor een
ongeveer 80 families uit de periode 1681 1800 een gedeeltelijke stamboom.

Informatie over de bewoners/gezinshoofden van Wons in 1829, 1838 en 1845, en hun
echtgenotes en vaak hun beroep in de periode 1860 tot 1920, met hun toenmalige
huisnummers en waar dat tegenwoordig in Wons zou zijn geweest, en hun belastingaanslagen
inzake de hoofdelijke omslagen vindt u in een tweetal spreadsheets.

Kern van de site vormen vier bestanden waarin de gebeurtenissen in Wons in de periodes
1700 - 1780, 1767 - 1830, 1818 - 1890 en 1864 - 1945 worden beschreven. Bijzondere
aandacht is er daarbij voor de familie Terpstra.

In separate bestanden vindt u specifieke informatie over de buurtschappen Gooijum (tussen
Wons en Zurich), Haaijum (ten noorden van Wons) en Doniawier (ten zuiden van Wons), en
over de rond 1900 afgebroken Lessa Zathe ten zuidwesten van Wons, de herbergen in Wons
in de periode 1764 - 1868, de boerderij Oude Schoolpad 1 in de periode 1895 - 1922 en Wons
in de Tweede Wereldoorlog.

In het bestand "Wons 1681-1848" vindt u vrijwel alle informatie uit de kerkelijke registers in
die periode, en voor een groot aantal zathes en een paar woonhuizen de aansluiting tussen de
huisnummers zoals die van ca. 1812 tot 1859 werden gebruikt, en de nummers van de
speciekohieren die vóór 1806 werden gebruikt.

Van Zurich zijn de onroerend goedtransacties en wetenswaardigheden vanaf 1700 tot in ieder
geval 1832 uitgezocht. Ook is nagegaan wat ongeveer de huidige locatie is van de huizen en
boerderijen die in 1832 in Zurich stonden

Van de Kerkstraat in Makkum is uitgezocht wie de huiseigenaren waren in de periode 1700 -
1811.

Tenslotte zijn er nog twee bestanden die puur over de Terpstra-stamboom gaan, te weten het
parenteel van Jacob Gerlofs en een lijst van personen opgenomen in Aldfaer stamboom
Terpstra.

De informatie in de verschillende bestanden is gewoonlijk chronologisch geordend.
Bestanden kunnen met de crtl-F functie eenvoudig worden doorzocht.

Klik om verder te gaan op het wapen van Wons hieronder.


Logo Wons