Beste bezoeker

Welkom op de website Oud Wons. U vind hier ruim 4.000 bladzijden over de inwoners van
Wons en een aantal omliggende dorpen in de periode 1651-1945. Speciale aandacht is er voor
de familie Terpstra. De volgende onderwerpen zijn nader uitgewerkt.

(Blzn.): Onderwerp
(396): Kerkelijke archieven Wons 1681-1848
(567): Wonseradeler families in de 18e eeuw
(256): 1651-1724 Wons
(382): 1696-1809 Gerloff Jacobs en Jacob Gerlofs
(332): 1767-1830 Wypke Jacobs
(452): 1818-1890 Jelle Wiepkes
(367): 1864-1945 Sytze Jelles en Wypke Sytzes
( 17): Wons in WO-II
( 69): Gooijum
( 59): Haaijum
( 38): Doniawier
(199): Wonserweeren
( 25): Lessa-Zathe
( 9): De herbergen van Wons
( 38): Oude Schoolpad 1
( 31): De kerkeplaats
(198): Zurich
(268): De Kerkstraat in Makkum
( 7): Inwoners Wons 1860-1920
( 21): Kwartierstaat Terpstra
(106): Lijst van personen in stamboom
( 64): Summary Terpstra english
( 65): Samenvatting Terpstra nederlands
( 3): Belasting op het gemaal
( 9): Recepissen
( 2): Turf
( 2): Enige belastingen vanaf 1806
( 4): Boedelbeschrijvingen
( 21): Boelgoeden
( 27): Wonseradeel verhaaltjes (17 art.)
( 33): Kohieren personele goedschatting Wons 1789-1751
( 17): Floreenkohieren Wons van 1728 en 1738
( 11): Salverdastraat 7 en 9 te Wons
( 77): Zoekhulp Wonseradeel
( 56): Zoekhulp jaargangen De Vrije Fries


Klik om verder te gaan op het wapen van Wons hieronder.

Logo Wons