Beste bezoeker

Welkom op de website Oud Wons. U vind hier 4.665 bladzijden over de inwoners van Wons
en een aantal omliggende dorpen in de periode 1651-1945. Speciale aandacht is er voor de
familie Terpstra. De volgende onderwerpen zijn nader uitgewerkt.

(Aantal blzn.): Onderwerp
(396): Kerkelijke archieven Wons 1681-1848
(665): Ruim 120 families Wonseradeel 1670-1800
(290): 1651-1724 Wons
(385): 1696-1809 Gerloff Jacobs en Jacob Gerlofs
(332): 1767-1830 Wypke Jacobs
(452): 1818-1890 Jelle Wiepkes
(367): 1864-1945 Sytze Jelles en Wypke Sytzes
( 17): Wons in WO-II
( 70): Gooijum
( 63): Haaijum
( 44): Doniawier
(200): Wonserweeren
( 25): Lessa-Zathe
( 9): De herbergen van Wons
( 45): Oude Schoolpad 1
( 31): De kerkeplaats
(58): Vijf zathes in de buren
(201): Zurich
(283): De Kerkstraat in Makkum
( 7): Inwoners Wons 1860-1920
( 21): Kwartierstaat Terpstra
(106): Lijst van personen in stamboom
( 64): Summary Terpstra english
( 65): Samenvatting Terpstra nederlands
( 3): Belasting op het gemaal
( 9): Recepissen
( 2): Turf
( 2): Enige belastingen vanaf 1806
( 4): Boedelbeschrijvingen
( 21): Boelgoeden
( 27): Wonseradeel verhaaltjes (17 art.)
( 33): Kohieren personele goedschatting Wons 1789-1751
( 17): Floreenkohieren Wons van 1728 en 1738
( 11): Salverdastraat 7 en 9 te Wons
( 77): Zoekhulp Wonseradeel
( 56): Zoekhulp jaargangen De Vrije Fries


Klik om verder te gaan op het wapen van Wons hieronder.

Logo Wons