De geschiedenis van Wons en van de familie Terpstra uit Wons

The history of Wons and of the Terpstra family from Wons

Voordat u alle documenten kunt zien willen we u vragen om uw naam in te vullen. Op deze manier krijgen wij een indruk wie geïnteresseerd is in Wons en/of de familie Terpstra. Als u uw mailadres heeft ingevuld, krijgt u van ons een berichtje indien er weer een aanvulling of belangrijke wijziging op deze site is geplaatst.
Before you can view all documents, we would like to ask you to fill in your name. In this way we may get an impression of who is interested in Wons and/or the Terpstra family. If you have entered your email address, you will receive a message from us if another addition or important change has been placed on this site.

Uw naam (voor en/af achternaam):
Your name (first and/or last name):
Eventueel uw e-mail adres:
Possibly your e-mail address:
* niet verplicht / * facultative

Graag horen wij uw mening over deze site, waar u naar op zoek was en of de informatie op deze site u daarbij heeft kunnen helpen.
We would appreciate to hear your opinion about this site, what you were looking for and whether the information on this site has helped you.
Familie wapen

(c) 2016-2021 Copyright Theo Terpstra, e-mail via bricht-vw.nl